ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління – начальник

відділу професійно-технічної та вищої освіти

управління освіти і науки Рівненської

облдержадміністрації

 

________________П.М. Коржевський

«______»_________________2016 року                                

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор державного професійно-технічного

закладу  «Рівненський центр професійно-технічної

освіти сервісу та дизайну»

 

_______________ М.Й. Назарук

«______»_________________2016 року                                

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ»

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

1.2. До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»  приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання. 

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку знано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

            Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного-регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах  державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне-регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. 

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі та згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються директором державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» та погоджуються з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), форма навчання – денна:

 

 1. Кравець; вишивальник

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки 6 місяців, кравець – 2-3, 4 розряду, вишивальник 1-2, 3 розряду.

Третя ступінь навчання – 4 місяці, Кравець 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика. 

 1. Кравець-закрійник

    Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки 3 місяці, кравець – 2, 3, 4 розряду, закрійник 4 розряду.

    Третя ступінь навчання – 6 місяців, закрійник 5 розряду.

    Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

    Стать – чоловіча, жіноча

    Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

    Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика. 

 1.  Флорист 

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 2 роки 6 місяців, флорист  – 2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 4 місяці, флорист 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

 

 1.  Перукар (перукар-модельєр); візажист  

  Плановий обсяг прийому - 30 чол.

  Друга ступінь навчання – 3 роки, перукар, перукар 2,1 класу, візажист.

  Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

  Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

  Стать – чоловіча, жіноча.

  Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

  Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

 1.  Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення  2 категорії.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.,), форма навчання –  денна:

 1. Кравець-закрійник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, кравець 2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 1 рік 4 місяці, кравець 5 розряду, закрійник 4, 5 розряду.

Вік вступників  –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

 1. Кравець

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, кравець  2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 4 місяці, кравець 5 розряду.

Вік вступників  –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів. 

 1. Перукар (перукар-модельєр)

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 3 місяці, перукар, перукар 2, 1 класу.

Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

 

9. Кравець; вишивальник

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, вишивальник 1-2 розряду, кравець – 2-3 розряд.

Третя ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, вишивальник 3 розряду, кравець 4, 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

Плановий прийом учнів до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на 2017-2018 навчальний рік складає 240 чол.

Прийом здійснюється за результатами співбесіди  та конкурсу свідоцтв про базову загальну середню освіту  та конкурсу атестатів.

Вступні випробування проводяться  в період з 14.08.2017 по 18.08.2017. Початок о 0900 год.

Графік роботи приймальної комісії державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на 2017 рік

Понеділок                  з 800 до 1715   перерва 1300-1400

Вівторок                    з 800 до 1715перерва 1300-1400

Середа                      з 800 до 1715перерва 1300-1400

Четвер                      з 800 до 1715перерва 1300-1400

П’ятниця                   з 800 до 1600

Вихідні дні                субота, неділя

 

            Приймальна комісія працює з 01.06.2017 р. по 28.08.2017 р.

Вступні випробування проводяться  в період з 14.08.2017 по 18.08.2017 р.

Оцінювання вступних випробувань здійснюється за 12-бальною системою.

Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються ті, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту або вищий середній бал атестата про повну загальну середню освіту.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Гуртожиток: першочергово місцями в гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також іногородні.

Медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6.   З 01.06.2017 по 11.08.2017 проводиться прийом документів на навчання згідно з Правилами прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» з зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

            документ про освіту (оригінал);

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник"; (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі та центрі професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;

            6 фотокарток розміром 3 х 4см.

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

Вступники пред’являють особисто  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.2.  Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4.  Умови прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

4.1.  Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання

 

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.):

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну освіту;

за результатами вступних випробувань.

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

за результатами співбесід;

за результатами середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

 

4.2.  Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.  Учні, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь на основі конкурсного відбору.

4.4.  Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

 

 1. Зарахування на навчання в державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

5.1.   Зараховуються до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» поза конкурсом (за умови позитивних результатів вступних випробувань) особи:

яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3 – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2.  Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за відповідними професіями;

особи, які вступають до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за цільовим направленням на навчання.

 1. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, які можуть бути зараховані на навчання до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» за обраною чи рекомендованою формою навчання.
 2. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
 3. Зарахування до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється наказом директора. 
 4. Після конкурсних випробувань зарахування до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» може супроводжуватися укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюється як у межах державного-регіонального замовлення.

6.  Прикінцеві положення

6.1.  Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 

6.2.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну». На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. За невиконання державного замовлення на прийом з окремих професій державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» може проводити додатковий прийом.

6.3.  Особам, які не зараховані до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, документи повертаються не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

 6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється відділом професійно-технічної освіти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Ухвалено на засіданні педагогічної ради державного професійно-технічного закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

Протокол №2

Від 9.11.2016

 

 

 

КОНТАКТИ
Україна, м.Рівне, 33018
проспект Генерала Безручка, 3,
Тел. (0362)24-01-00,
Email: rcptosd5@gmail.com(0362) 24-01-00 rcptosd5@gmail.com
КАРТА