Методичний кабінет

 

     Методична робота в ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну» здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про методичну роботу в ПТНЗ, Статутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти.     Методична проблема, над якою працює педагогічний колектив Центру:

      «Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес в процесі  підготовки кваліфікованих робітників”.      

     У системі методичної роботи враховано індивідуальні та колективні форми роботи. Колективні форми роботи використовуються з метою вироблення єдиного підходу до вирішення певних проблем, обговорення актуальних питань організації навчально-виховного процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду.

     Методичні комісії — це давня форма колективної роботи, спрямована на вдосконалення науково - теоретичної й методичної підготовки педколективу. Усі педагоги працюють в методичних комісіях.

 

 

 

     Усі засідання методичних комісій проводяться згідно з планом роботи на рік.

В Центрі  діють 6 методичних комісій :

 1Методична комісія суспільно-гуманітарних дисциплін.

Голова методкомісії:  Старцева Тетяна Опанасівна - викладач вищої  категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

У методичній комісії всього викладачів – 12 чол., з них мають кваліфікаційну категорію:

 - «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол., 
 - «спеціаліст другої категорії» - 1 чол.,
 - "спеціаліст" - 4 чол., 
 - педагогічне звання "викладач-методист" – 2 чол.,
 - педагогічне звання "старший викладач" – 2 чол.

 2. Методична комісія природничо-математичних дисциплін. 

Голова методкомісії: Худолєєва Світлана Федорівна - викладач вищої  категорії, має педагогічне звання «викладач-методист».

У методичній комісії всього викладачів - 10 чол., з них мають кваліфікаційну категорію:
 - «спеціаліст вищої категорії» - 6 чол., 
 - "спеціаліст" - 4 чол., 
 - педагогічне звання "викладач-методист" - 1 чол., 
 - педагогічне звання "старший викладач" - 4 чол.

3. Методична комісія професій швейного виробництва.

Голова методкомісії : Назаришина Інна Петрівна – викладач вищої категорії, має педагогічне звання "викладач-методист".

У методичній комісії всього викладачів - 5 чол., з них мають кваліфікаційну категорію:
 - «спеціаліст вищої категорії» - 5 чол.,
 - педагогічне звання "викладач-методист" - 3 чол., 
 - педагогічне звання "старший викладач" - 1 чол. 

Майстрів виробничого навчання  - 19 чол.., з них мають педагогічні звання:

- «майстер виробничого навчання І категорії» - 8 чол..;
- «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 6 чол..

4. Методична комісія викладачів інформаційно-компютерних технологій .

Голова методкомісії: Ольшанська Ніна Володимирівна -  викладач вищої категорії; має педагогічне звання «старший викладач».
 
У методичній комісії всього викладачів – 5 чол.,з них мають кваліфікаційну категорію:   - «спеціаліст вищої категорії» - 2 чол., 
   - «спеціаліст першої категорії» - 1 чол., 
   - "спеціаліст" - 2 чол., 
   - педагогічне звання "старший викладач" – 2  чол.
Майстрів виробничого навчання  - 2 чол.
 
 

5. Методична комісія перукарської справи та флористики.

Голова методкомісії: Шевчук Оксана Олександрівна –  викладач вищої категорії.

У методичній комісії всього викладачів - 1 чол., який має кваліфікаційну категорію«спеціаліст  вищої категорії».
Майстрів виробничого навчання  - 7 чол.., з них мають педагогічні звання:
-         «майстер виробничого навчання І категорії» - 1 чол..;
-         «майстер виробничого навчання ІІ категорії» - 1 чол..

6. Методична  комісія класних керівників та вихователів

Голова методкомісії:  Вороницька Валентина Кирилівна  –   викладач зарубіжної літератури.

У методичній комісії нараховується  12 класних керівників  та 6 вихователів.
 
      У своїй роботі методичні комісії основну увагу приділяють розгляду і внесенню коректив в робочі навчальні плани і програми, аналізу рівня навчальних досягнень учнів, удосконаленню навчально-матеріальної бази, організації проведення і аналізу уроків, обміну досвідом, організації конкурсів професійної майстерності, впровадженню інноваційних технологій, розробці і розгляду тематики дипломних робіт, розробці матеріалів комплексно-методичного забезпечення професій і предметів.
      Плани роботи методичних комісій відповідають плану роботи Центру на рік. Ведуться протоколи засідань методичних комісій.
      Щороку у Центрі проходять тижні(декади) методичних комісій -  своєрідний парад методичних надбань викладачів та майстрів в/н, їх захоплень, різнопланових тематичних виставок.
     Одна із колективних форм методичної роботи – відкриті (показові) заняття. Їх мета — підвищення педагогічної майстерності викладачів. Основні завдання відкритих занять: упровадження в практику викладачів передового педагогічного досвіду і результатів досліджень педагогічної науки, спрямованих на розв'язання завдань, що стоять перед навчальним закладом.
      Координує роботу  методичних комісій методичний кабінет, в якому створені необхідні умови для ефективної підготовки викладачів до занять, індивідуальної методичної роботи і самоосвіти, а також проведення методичних заходів.

 В методичному кабінеті зосереджені:

·       матеріали нормативної, плануючої, звітної документації, матеріали атестації педагогічних працівників;
·       методичні рекомендації до організації, проведення сучасних занять, використання мультимедійних технологій, інтерактивної дошки, організації самоосвіти викладачів;
·       методичні рекомендації учням для підготовки реферату, зразки оформлення реферату, доповіді, вимоги до оформлення публікацій, методичні рекомендації до написання курсових робіт та ін.;
·       методичні розробки окремих тем, відкритих занять;
·       методичні рекомендації до відвідування занять та критерії їх оцінювання;
·       матеріали, що містять перспективний педагогічний досвід викладачів Центру;
·       методична робота викладачів і методичні рекомендації адміністрації з різних напрямів навчально-виховного процесу.
 

      Методичний кабінет оснащений комп’ютером,  підключеним до мережі Інтернет, принтером. В кабінеті зберігаються матеріали методичних комісій, атестаційні матеріали, методичні матеріали педпрацівників, проектні роботи слухачів програми «Intel. Навчання для майбутнього», кращі реферати, нормативно-правова база, методичні рекомендації до проведення занять, взаємовідвідування викладачів та майстрів в/н, графік підвищення кваліфікації , графіки проведення  відкритих занять, критерії оцінювання, закріплення наставництва, атестаційні матеріали та ін.            З метою покращення КМЗ навчальних кабінетів, виявлення і поширення сучасних технологій, оптимальних форм і методів роботи з учнями проводиться огляд-конкурс на «Кращий навчальний кабінет (майстерню)». Така  форма методичної роботи стимулює і покращує роботу педагогічних працівників, спонукає до самовдосконалення, вивчення передового педагогічного досвіду викладачів і майстрів навчального закладу.           Проводяться конкурси професійної майстерності та олімпіади з предметів серед учнів, що також активізує їх роботу, навчання, прагнення не тільки знати, а й уміти, поєднувати теорію з практикою.

     У методичному кабінеті для оперативного ознайомлення педагогічних працівників з інформацією оформлено папки: «Підготовка до уроку майстра виробничого навчання», «Підготовка до уроку викладача». Систематизовано матеріали педагогічних читань та навчання педагогічних працівників за останні три роки.  Укомплектовано підбірку матеріалів щодо атестації  з роз’ясненнями, зразками документів, рекомендаціями щодо вивчення системи роботи педпрацівників. 

   У методичному кабінеті зберігаються підшивки освітянських періодичних видань: «Завуч», «Професійно-технічна освіта», «Все для вчителя», «Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України», «Педагогічна майстерня», «Управління освітою», «Історія в сучасній школі», «Фізика в школах України», «Інформатика», «Географія та основи економіки в школі», «Психолог», «Фізичне виховання в школах України», «Українська мова та література», «English», «Deutsh».

    Традиційно у червні виходить інформаційно-методичний вісник, де містяться творчі доробки викладачів.
 
 
 
КОНТАКТИ
Україна, м.Рівне, 33018
проспект Генерала Безручка, 3,
Тел. (0362)24-01-00,
Email: rcptosd5@gmail.com(0362) 24-01-00 rcptosd5@gmail.com
КАРТА