НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


Закон України про освіту.

Закон України про професійно-технічну освіту.

Закон України “Про охорону праці”

Закон України „Про Національну програму інформатизації“. (остання редакцiя вiд 30.07.2010)

Національна доктрина розвитку освіти.

Лист МОН України від 13.10.2017 № 1/9-554 Щодо нагальних питань впровадження Закону України „Про освіту“

Указ Президента України від 18.09.2004 № 1102/2004 “Про додаткові заходи щодо вдосконалення професійно-технічної освіти в Україні “.

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах (зі змінами).

Наказ МОН України № 582 від 12.12.2000 “Про удосконалення методичної роботи в системі професійно-технічної освіти“ (Положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі)

Наказ МОН України від 20.05.2004 № 407 “Про затвердження Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів”

Положення про проведення кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту.

Наказ МОН України від 30.04.2014 № 535 „Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів“

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти.

Наказ Держнаглядохоронпраці від 16.03.2004 № 81 “Про затвердження Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти”

Наказ МОН, МВС, ГУДПО № 348/70 від 30.09.98 “Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”

Наказ Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.98 “Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці”

Наказ Держнаглядохоронпраці № 30 від 04.04.94 “Про затвердження Типового положення про навчання,інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці” (зі змінами).

Наказ МОН України від 15.08.2016 № 974 Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України .

Наказ МОН України від 25.04.2013 № 466 „Про затвердження Положення про дистанційне навчання".

Наказ МОН України від 21.01.09 № 30 “Про документи для проведення ліцензування”

Розпорядження КМУ від 14.12.2016 № 994-р Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів .

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 травня 2006 року № 369 «Про затвердження тимчасових вимог до педагогічних програмних засобів»

Наказ МОН України від 27.05.2014 № 648 "Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України".

Наказ УОН РОДА від 24.12.2013 № 860 „Про затвердженння інструкції з діловодства у професійно-технічних навчальних закладах усіх типів і форм власності".

Наказ МОН № 947 від 13.10.2010 „Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладів“

Наказ МОН України від 17.06.2008 № 537537 „Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України“

Лист МОН України від 07.08.2014 № 1/9-401 „Щодо викладання у професійно-технічних навчальних закладах предмета „Захист Вітчизни“

Наказ МОН України від 17.03.2015 № 306 Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».

Постанова КМУ від 28.12.2016 № 994-р Деякі питання стипендіального забезпечення.

Навчальні програми загальноосвітньої підготовки.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.01.2011 № 59 „Про затвердження Інструкцій з ведення журналів обліку теоретичного та виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів“

Типове положення ПРО АТЕСТАЦІЮ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УКРАЇНИ (зі змінами від 08.08.2013)

Наказ МОН України № 10 від 13.01.2006 “Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

Наказ УОН РОДА від 30.06.2006 № 374 Про запровадження освітньої програми “Intel® Навчання для майбутнього” щодо навчання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів у Рівненській області.

Лист департаменту професійної освіти МОН України від 30.03.2017 № 3-239 „Щодо дотримання вимог нормативно-правових актів при розробленні робочих навчальних планів професійно-технічних навчальних закладів“. Додаток до листа ДПО МОН України від 30.03.2017 № 3-239 .

Постанова КМУ № 373 від 31.05.2017 „Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів“ .

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 818 „Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року № 95 „Про внесення змін до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету“


Державні стандарти:

Державний стандарт професії "Перукар (перукар-модельєр)" Код: 5141

Державний стандарт професії "Візажист" Код: 5141

Державний стандарт професії "Манікюрник" Код: 5141

Державний стандарт професії "Флорист" Код: 7331.

Державний стандарт професії "Оператор з обробки інформації та програмного

забезпечення".  Код: 4113.

Державний стандарт професії "Кравець". Код: 7433.

Державний стандарт професії "Вишивальник". Код: 8263.

Державний стандарт професії "Закрійник". Код: 7435.


Нормативно-правові документи щодо організованого початку нового 2019/2020 навчального року

Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-5966 від 01.07.2019 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році»

 1. Методичні рекомендації щодо викладання української мови у 2019/2020 навчальному році
 2. Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2019/2020 навчальному році
 3. Методичні рекомендації щодо викладання зарубіжної література у 2019/2020 навчальному році
 4. Методичні рекомендації щодо викладання іноземних мов у 2019/2020 навчальному році
 5. Методичні рекомендації щодо викладання історії у 2019/2020 навчальному році
 6. Методичні рекомендації щодо викладання правознавства у 2019/2020 навчальному році
 7. Методичні рекомендації щодо викладання громадянської освіти у 2019/2020 навчальному році
 8. Методичні рекомендації щодо викладання економіки у 2019/2020 навчальному році
 9. Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2019/2020 навчальному році
 10. Методичні рекомендації щодо викладання географії у 2019/2020 навчальному році
 11. Методичні рекомендації щодо викладання фізики та астрономії у 2019/2020 навчальному році
 12. Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2019/2020 навчальному році
 13. Методичні рекомендації щодо викладання математики у 2019/2020 навчальному році
 14. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики у 2019/2020 навчальному році
 15. Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Захист Вітчизни» у 2019/2020 навчальному році
 16. Методичні рекомендації щодо викладання фізичної культури у 2019/2020 навчальному році
 17. Методичні рекомендації щодо викладання трудового навчання (технології) та креслення у 2019/2020 навчальному році

Переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році

Лист ІМЗО №22.1/10-2876 від 22.08.2019 “Методичні рекомендації щодо  розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної  освіти у 2019/2020 навчальному році”

Лист МОН України від 26.06.2019 № 1/9-409 “Методичні рекомендації щодо організації інклюзивного навчання в закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок 

Лист Міністерства освіти і науки України від 18.07.2019 №1/9-462 “Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2019/2020 н.р.”

Положення про сертифікацію педагогічних працівників

Лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 “Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 2019-2020 н.р.”

Наказ МОН України від 29.07.2019 № 1038 “Про внесення змін до Наказу МОН України від 16.06.2015 №641 “Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах”

 
КОНТАКТИ
Україна, м.Рівне, 33018
проспект Генерала Безручка, 3,
Тел. (0362)24-01-00,
Email: rcptosd5@gmail.com(0362) 24-01-00 rcptosd5@gmail.com
КАРТА