ПОГОДЖЕНО

Заступник начальника управління – начальник

відділу професійно-технічної та вищої освіти

управління освіти і науки Рівненської

облдержадміністрації

 

________________П.М. Коржевський

«______»_________________2018 року                                

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор державного професійно-технічного

закладу  «Рівненський центр професійно-технічної

освіти сервісу та дизайну»

 

_______________ М.Й. Назарук

«______»_________________2018 року                                

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ»

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

1.2. До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку знано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

        Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного-регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне-регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі та згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються директором державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» та погоджуються з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), форма навчання – денна:

 

  1. Кравець

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки, кравець – 2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 4 місяці, кравець 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

  1. Кравець-закрійник

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки 3 місяці, кравець – 2, 3, 4 розрядів, закрійник 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 6 місяців, закрійник 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

  1. Флорист

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 2 роки 8 місяців, флорист – 2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 2 місяці, флорист 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

  1. Перукар (перукар-модельєр); візажист

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки, перукар, перукар 2,1 класу, візажист.

Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – Українська мова (диктант), Математика.

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.), форма навчання - денна: 

  1. Кравець-закрійник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, кравець 2-3, 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 1 рік 4 місяці, кравець 5 розряду, закрійник 4, 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

6. Кравець; вишивальник

Плановий обсяг прийому - 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 5 місяців, вишивальник 1-2 розряду, кравець – 2-3 розряд.

Третя ступінь навчання – 1 рік 5 місяців, вишивальник 3 розряду, кравець 4, 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

  1. Перукар (перукар-модельєр); манікюрник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, перукар, перукар 2, манікюрник 2 розряду, перукар1 класу.

Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс атестатів.

Плановий прийом учнів до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на 2019-2020 навчальний рік складає 210 чол.

Прийом здійснюється за результатами співбесіди та конкурсу свідоцтв про базову загальну середню освіту та конкурсу атестатів.

Вступні випробування проводяться в період з 13.08.2019 по 17.08.2019. Початок о 0900 год.

Графік роботи приймальної комісії державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на 2019 рік

Понеділок з 800 до 1715 перерва 1300-1400

Вівторок з 800 до 1715перерва 1300-1400

Середа з 800 до 1715перерва 1300-1400

Четвер з 800 до 1715перерва 1300-1400

П’ятниця з 800 до 1600

Вихідні дні субота, неділя.

 

Приймальна комісія працює з 01.06.2019 р. по 28.08.2019 р.

Вступні випробування проводяться в період з 13.08.2019 по 17.08.2019.

Оцінювання вступних випробувань здійснюється за 12-бальною системою.

Серед вступників, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються ті, які мають вищий середній бал свідоцтва про базову загальну середню освіту або вищий середній бал атестата про повну загальну середню освіту.

Оскарження вступних випробувань відбувається шляхом подання апеляційної заяви на ім’я голови приймальної комісії у триденний термін після оголошення результату вступного випробування.

Заява на апеляцію, подана не в установлений термін, до розгляду не приймається.

Гуртожиток: першочергово місцями в гуртожитку забезпечуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти учасників АТО, інваліди, напівсироти, діти з малозабезпечених та багатодітних сімей, а також іногородні.

Медичний огляд (форма 086-У) вступники проходять у медичних закладах за місцем проживання.

2.6.   З 01.06.2019 по 12.08.2019 проводиться прийом документів на навчання згідно з Правилами прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».

 

3. Документи для вступу

3.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» з зазначенням обраної професії, місця проживання, до якої додають:

        документ про освіту (оригінал);

документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник"; (для навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти у вищому професійному училищі та центрі професійно-технічної освіти) (оригінал або його завірену копію);

медичну довідку за формою, встановленою чинним законодавством;

        6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).

Вступники пред’являють особисто  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

3.2.  Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

4. Умови прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

4.1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання

 

На основі базової загальної середньої освіти (9кл.):

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну освіту;

за результатами вступних випробувань.

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.):

за результатами співбесід;

за результатами середнього бала атестата про повну загальну середню освіту.

 

4.2.  Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3.  Учні, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання.

4.5.  Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

Читати далі >>>

 

 

 

КОНТАКТИ
Україна, м.Рівне, 33018
проспект Генерала Безручка, 3,
Тел. (0362)24-01-00,
Email: rcptosd5@gmail.com(0362) 24-01-00 rcptosd5@gmail.com
КАРТА