ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти і науки

 Рівненської облдержадміністрації

________________ Г.М. Таргонський

«______»_________________ 2019 року  

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор державного професійно-технічного

навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну»

_______________ М.Й. Назарук

«______»_______________2019 року

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ СЕРВІСУ ТА ДИЗАЙНУ»

 

1. Загальна частина

1.1. Правила прийому є обов’язковими для професійно-технічних навчальних закладів незалежно від форм власності та підпорядкування, зокрема державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну».

1.2. До державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на навчання іноземних громадян здійснюється до професійно-технічного навчального закладу, який має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, місця проживання та інших обставин.

Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються правом на здобуття професійно-технічної освіти нарівні з громадянами України.

Особа, яку знано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

        Обмеження допускаються за віковими, медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» за відповідною професією.

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного-регіонального замовлення у професійно-технічних навчальних закладах державної та комунальної власності.

1.6. Прийом громадян понад державне-регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор професійно-технічного навчального закладу, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та згідно з Типовими правилами прийому, затверджуються директором державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» та погоджуються з управлінням освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до професійно-технічного навчального закладу, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до державного професійно-технічного навчального закладу «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють перелік професій згідно з діючими ліцензіями:

 

На основі базової загальної середньої освіти (9 кл.), форма навчання – денна:

  1. Кравець-закрійник

Плановий обсяг прийому – 60 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки 4 місяці, кравець – 2-3, 4 розрядів, закрійник 4 розряду.

Третя ступінь навчання – 5 місяців, закрійник 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття базової середньої освіти.

  1. Флорист

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 2 роки 7 місяців, флорист – 2-3, 4 розрядів.

Третя ступінь навчання – 2,5 місяці, флорист 5 розряду.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття базової середньої освіти.

  1. Перукар (перукар-модельєр); візажист

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки 3 місяці, перукар, перукар 2,1 класу, візажист.

Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – українська мова (диктант), математика.

  1. Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 3 роки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення 2 категорії.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття базової середньої освіти.

 

На основі повної загальної середньої освіти (11 кл.,), форма навчання –  денна:

  1. Кравець-закрійник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, кравець 2-3, 4 розрядів.

Третя ступінь навчання – 1 рік 4 місяці, кравець 5 розряду, закрійник      4, 5 розрядів.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

  1. Кравець; вишивальник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 5 місяців, кравець – 2-3 розрядів,  вишивальник 1-2 розрядів.

Третя ступінь навчання – 1 рік 5 місяців, вишивальник 3 розряду, кравець 4, 5 розрядів.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

  1. Перукар (перукар-модельєр); манікюрник

Плановий обсяг прийому – 30 чол.

Друга ступінь навчання – 1 рік 6 місяців, перукар, перукар 2, 1 класів, манікюрник 2 розряду.

Третя ступінь навчання – 3 місяці, перукар-модельєр.

Вік вступників –  після закінчення терміну навчання не менше 18 років.

Стать – чоловіча, жіноча.

Медичні показники – допуск до навчання з даної професії.

Вступні випробування – співбесіда та конкурс свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти.

 

Читати далі >>>

 

 

 

КОНТАКТИ
Україна, м.Рівне, 33018
проспект Генерала Безручка, 3,
Тел. (0362)24-01-00,
Email: rcptosd5@gmail.com(0362) 24-01-00 rcptosd5@gmail.com
КАРТА